Amsterdams Fonds voor de Kunsten, het Mondriaanfonds en de sponsoren maken een solo-presentatie van Carina Ellemers mogelijk

25 mei 2021

In Frozen water/Es balok is te zien hoe koelijsproductie en distributie in en om een kleine koelijsfabriek, als een continuerend cyclisch 24-uurs proces in de stad Klaten op midden Java plaatsvindt.

De mannen van het koelijs lijken één met hun werk. In een doorgaand proces van vullen, slepen, stapelen, rijden en hakken vullen zij met kalme volharding grote ijzeren containers met water. Als dit ijs is geworden, glijden de mannen de ijsstaven over betegelde vloeren en door muurgaten. Onder de gloed van straatlantarens laden zij met schijnbaar gemak de 60 kilo wegende staven op distributiepunten uit. De tropische hitte bepaalt het dag- en nachtritme van het ijs en de mannen. In de vroege ochtend zal het ijs in blokken worden gezaagd en verder worden vervoerd met brommers en karren. Voordat de zon te heet wordt, zal het ijs bij de gebruiker zijn.

Auto met ijs in laadbak in de regen, man stapt in \ filmstill - ijs halen bij de fabriek in een tropische regenbui, Klaten, Java 2018

De mannen van het ijs zijn een verdwijnende industriële mens uit het tijdperk van voor de automatisering. Het ijs smelt; wordt water en damp, vele koelijsfabrieken sluiten.

Een stapel met ijsblokken en een man die een blok met een ijspik van de stapel haalt \ filmstill - ijs ’s nachts in vrachtwagens laden bij de fabriek, Klaten, Java 2018