Stichting Benina

Stichting Benina is opgericht met het doel cultuur in de meest algemene zin van het woord te bevorderen. Specifieke activiteiten van de stichting betreffen het mogelijk maken van artistieke filmprojecten, creatieve cursussen met het doel creativiteit te ontplooien, voor iedereen toegankelijk. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Zo heeft Stichting Benina o.a. bijgedragen aan het mogelijk maken van

  • Tijnā€¦ Tino, geadopteerd fotograaf op zoek naar familieportret
    over adoptie, documentaire uitgezonden bij de HUMAN
  • Onvoldoende Voldoende
    over leren/onderwijs, documentaire uitgezonden bij de HUMAN
  • Vreemd
    over orgaantransplantatie, stemmenspel uitgezonden bij de HUMAN

Door fondswerving en donaties maakt de stichting haar activiteiten mogelijk. In het verleden hebben o.a. het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord Brabant, het ThuisKopieFonds en het Nederlands Filmfonds bijdragen verleend.

Actueel